چرا حیات فرازمینی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد

شاید تا چند سال گذشته، حیات فرازمینی و بحث در تک آن فقط محدود به رمان ها و فیلم های علمی تخیلی مثل ET حیات. اما امروزه مناقشه به خشکی امدن قاعده این نظریه اوج پژمان و به یکی از معیارهای خطر و سناریوهای قابل پیش دماغ آینده تبدیل شده است. باتوجه به اکتشافات دو دهه ی گذشته، ایده ی وجود فرازمینی زیاد بی آرامی دور از حافظه ازاله. به نظر می رسد کشف موجودات فرازمینی اجتناب ناپذیر و حتی قریب الوقوع باشد.پای شیمی در میان است

بااینکه حیات، نوع پیچیده ای از فرآیندهای کیمیایی است اما عناصر ساده ای مانند کربن، هیدروژن، اکسیژن پایه های وجود روی زمین را تشکیل می دهند که از بی حد ترین عناصر تو بکلی کیهان هستند. شگفت انگیز تر اینکه، شیمی زیستی پیچیده تو کل جهان به وفور دیده می شود. برای شهید تو برخی از دنباله دار ها، آمینواسیدهایی مشابه پروتئین های بدن انسان کشف شده اند. اختلاط های زیستی دیگری غم در گور مریخ علنی شده اند. حتی در بور ی ۶۵۰۰ سال نوری، ابری عظیم از الکل فضایی تو میان هنرپیشه ها شناگر است.

به رویت می رسد تعداد سیاره های سکونت پذیر هم زیاد باشد. اولین سیاره ی فراخورشیدی سکونت پذیر داخل سال ۱۹۹۵ کشف شد. از آن زمان هنرمند شناس ها هزاران سیاره را کنار همین اساس دسته بندی کرده اند. براساس محاسبات ستاره شناسان دانشگاه برکلی کالیفرنیا، تقریبا ۴۰ میلیارد سیاره ی خارجی داخل محدوده ی سکونت پذیر ستاره ی خود استراحت دارند و دمای این سیاره ها بخاطر جریان کشف کردن آب مایع روی سطح کافی است.

حتی احتمال وجود سیاره های شبه زمین هم در اطراف نزدیک ترین ستاره به منظومه ی شمسی، یعنی پروکسیما قنطورس وجود دارد. این ستاره تو بور ی چهار سال نوری از زمین استراحت دارد و با فناوری کنونی می توان بوسیله وارسی دقیق تر آن پرداخت. با آغاز پروژه ی Starshot درون سال ۲۰۱۶، شلنگ هایی درون این جهت برداشته شد. این پروژه بخاطر توسعه ی فضاپیمایی شروع بوسیله کار کرد که به عزم حرکت از بادبان های نوری استفاده می کند.بود استوار است

باتوجه به اینکه حیات روی زمین متعدد زود پس از شکل گیری سیاره به وجود آمده است، وجود حیات فرازمینی چندان بعید نیست. قدمت قدیمی ترین فسیل های موجودات زنده به ۳.۵ میلیارد سال می رسد و سرنخ های DNA انسان، قدمت ۴ میلیاردساله ی حیات را مدلل می کنند. دقیقا ۴ میلیارد سال پیش، سیارک های غول آسا با سطح زمین برخورد می کردند.

سیاره ی زمین بی حد زود به سیاره ای سکونت پذیر تحول شد. امروزه مدلل شده که درود سکونت پذیر، تعریفی انعطاف پذیر است و بود را می استعداد در محیط های نامطلوبی مثل موارد دامن هم فاش کرد:بود شناور روی حوض درست کردن های سولفوریک اسیدیحیات داخل خاشاک های هسته ایحیات در آب با دمای بیش از ۱۲۲ درجه ی سانتی گرادحیات درون نقاط دورافتاده ی رهبر جنوبحیات درون سنگ های پنج کیلومتری عمق زمین

برخی از این شرایط در دیگر نقاط منظومه ی شمسی هم دیده شده اند.بارقه های گرایش

مریخ زمانی گرم و نمدار بوده و احتمالا زمین باروری داشته است. امروزه مریخ از خوان های آب زیرزمینی برخوردار است و یکی از گازهای ضروری بود یعنی متان غم در جو آن کشف شده است. مدل متان موجوددر جو مریخ همراه با دگرگونی فصل، کاهش و افزودن ظاهر می نرم (بااین حال، هنوز بود متان داخل جدول مریخ در هاله ای از پیچیدگی است، یکی از مدارپیماهای مریخ حیات متان را تأیید کرده ولی دیگری چیزی مشاهده نکرده است).مقاله های مرتبط:مأموریت TESS ناسا، مقدماتی جهان بیگانه غم اندازه زمین را کشف کرداحتمال کشف سیاره دوم تو حوالی نزدیک ترین ستاره به زمین

حتی شاید مریخ نورد رزالین فرانکلین ExoMarsبتواند داخل سال ۲۰۲۱، حشرات مریخی را در عمق دومتری از سطح این سیاره کشف کند. علاوه پیاده شدن زمین و مریخ در منظومه ی شمسی، دو نقطه ی احتمالی دیگر حزن سکونت پذیر خواهند حیات. قمر اروپای خریدار و قمر انسلادوس سیاره ی زحل، هردو سطحی یخی و منجمد دارند اما فعالیت های داخلی و جاذبه ی آن ها برای ذوب خنک ها و ایجاد سفره های آب تحت خنک ها کافی است.

پژوهشگران دانشگاه تاسمانی در سال ۲۰۱۷ به این نتیجه رسیدند که میکروب های قطب جنوب در این دنیاها دوام می آورند. قمرهای انسلادوس و اروپا، هردو از روزنه های زیردریایی گرمابی برخوردار هستند. این روزنه ها مشابه روزنه های آغاز بود زمین هستند.

در ماه ژوئن سال گذشته، یکی از کاوشگرهایناسا به بود مولکول های بزرگ زیستی درون یخ فشان های قمر انسلادوس پی سرما. احتمالا موجوداتی در این یخ فشان ها زندگی می کنند اما ادوات کاوشگر برای وارسی کنجکاو نمدار آن ها کافی نبود. میلیاردر روسی، یوری میلنر زیر تأثیر این کشف قرار گرفت و درحال پروگرام ریزی برای مأموریت بازگشت به انسلادوس است.

قمر انسلادوس تکوین ثانویه

درصورتی که این کشف اثبات شود، دنیای زیست شناسی متحول خواهد شد. زمین حیات خود را مدیون اولین سلول های حی ای است که تقریبا ۴ میلیارد سال پیش به وجود آمدند. وسیله مولکولی بدوی ی باکتری ها، قارچ ها و حتی فضله ها با مردم مشترک است: DNA که منجربه ساخت RNA می شود و RNA که پروتئین را می سازد.

مقیاس ی دوم حیات می تواند به معنی یک نوع تکوین یا مدل مولکولی ثانویه کاملا غیرمرتبط به انسان باشد. شاید این معیار از یک سیستم کدگذاری متفاوت داخل DNA خود برخوردار باشد یا شاید اصلا DNA نداشته باشد و از طرز های دیگری برای ارسال مفروضات ژنتیکی استفاده کند.شاید مدل های بود ثانویه، DNA نداشته باشند

با معاینه مدل ی ثانویه ی حیات، می توان جهانی بودن سیستم بود انسان را مطالعه کرد. شاید در مدل های حیات فرازمینی، آمینواسید عنصر سازنده ی اصلی نباشد. در آینده شاید بتوان قرین فیزیک، قوانین جهانی را برای زیست شناسی نیز تعریف کرد (البته پرسش های جدیدی در تک مبدأ حیات مطرح شده است).

حیات حیات ثانویه بوسیله این معنی است که تجلی سریع العمل حیات در زمین، اتفاقی نبوده است و حیات در کل جهان حیات دارد؛ درنتیجه گمان حیات سیاره های سکونت پذیر، تکثیر می یابد.حیات عالمگیر 

از طرفی میکروب های کشف شده مشابه میکروب های زمین هستند و این یعنی، حیات مسری است. وقتی شهاب سنگ بزرگی با سیاره ای اصابت می کند، قطعات متلاشی شده داخل فضا پخش می شوند و این قطعه سنگ ها می توانند مجددا روی سیاره های دیگر نزول کنند.

بود روی زمین نیز احتمالا از سیاره های دیگر (تا اینکه قمرهای زحل و مشتری) سرچشمه گرفته است. میکروب ها داخل چنین سفری جان سالم بوسیله درون می برند. درون سال ۱۹۶۹، ستاره شناس های آپولو ۱۲، کاوشگری قدیمی را بازیابی کردند که به مدت سه گانه سال در خلاء و سرمای موکد روی سطح ماه فرود آمده بود و باکتری های مقاومت داخل آن وجود داشت.

ازآنجاکه مریخ قبل از زمین سکونت پذیر بوده است، احتمالا بود از آن سرچشمه محزون باشد. شاید تیمار ارضی ها همه دراصل مریخی باشند! حتی چنانچه هرگز نتوان حیات را در منظومه ی شمسی صریح کرد، می توان به جستجوی آن داخل هزاران سیاره ی فراخورشیدی دیگر پرداخت. با بررسی پرتو هنرمند ای که از فیلتر یک سیاره ی خارجی می گذرد، می توان بوسیله ترکیب جدول سیاره معلول برد. فراوانی اکسیژن داخل مجرا سیاره، یکی از نشانه های وجود محسوب می شود.فرضیه ی قابل آزمایش

تلسکوپ جیمزوب که قرار است تو سال ۲۰۲۱ پرتاب شود، می تواند بوسیله اندازه گیری دقیق پر حرارت فدایی دنیاهای شبه زمین که تاکنون کشف شده اند، بپردازد. در سال های آینده، تلسکوپ های مستقردر هوا تصاویر دقیقی از این سیاره ها ثبت خواهند کرد. تلسکوپ های شکارچی سیاره، مجهزبه چترهای آفتابی هستند که می توانند نور ستاره ها را بست کنند تا عکاسی از سیاره ها میسر شود.

براساس طعم جزیی و تغییرات نور سیاره می توان به طول روز، وجود فصل ها، ابرها، اقیانوس ها و حتی رنگ گیاهان آن پی سرما. امروزه سؤال تاریخی «آیا ما تنها هستیم؟» از پرسشی فلسفی به فرضیه ای قابل آزمایش تبدیل شده است؛ و انسان باید برای پاسخگویی به این پرسش آماده شود.بیشتر بخوانید:دانشمندان ارگانیسمی با ژنوم کاملا ساختگی خلق کردندآلودگی پلاستیکی؛ عامل اجل باکتری های تولیدکننده اکسیژنوضعیت کنونی بود در مریخ چگونه است؟باکتری های استعمال کننده متان می توانند سوخت آینده را تأمین کنندباکتری سالمونلا از میدان الکتریکی تبعیت می بطی ء