راز اقیانوس مدفون پلوتو چیست؟

آب و مایعات موجود تو منظومه ی شمسی، فراتر از قطع فرض است و احتمال حیات آب مایع حتی تو نقاط دوردست تسمه کویپر هم وجود دارد. بخاطر مثال، ظن حیات اقیانوس مایع زیر پوشش یخ نیتروژنی پلوتو وجود دارد. باتوجه به این شواهد، حدس بود اقیانوس های مدفون در سیاره های فراخورشیدی اندوه فراوان […]

مردم خواه ربات؛ قیمت کدامیک برای سفر به مریخ بیشتر است؟

وقتی موضوعی مانند سیر بوسیله مریخ را مطالعه می کنیم، با این پرسش بحث برانگیز مواجه می شویم که آیا واقعا صرف کردن میلیاردها دلار نفقه برای فرستادن چند فضانورد به این سیاره توجیه منطقی دارد؟ آن غصه در شرایطی که حتی شاید یک ربات غم بتواند مأموریت های موردنظر ما را درون آنجا به […]

ماه هنوز ازنظر زمین شناسی فعال است

آماج هایی درباره ی این موضوع که احتمالا ماه ازنظر زمین شناسی کاملا مُرده نیست، از اطلاعات مربوط به عصر آپولو به دست آمده است. در مأموریت های آپولو ۱۲ و ۱۴ و ۱۵، آشکارسازهای ماه تزلزل (لرز سنج) روی سطح ماه قرار داده شد و این اطلاعات نشان دهنده ی بود نوعی لرزه روی […]

چگونگی و برهان مرگ سیاره ها

اغلب سیاره ها عمری طولانی دارند؛ اما تا ابد زنده نمی متشابه. ستاره های گرسنه و همسایه های متخاصم می توانند بوسیله طورکامل سیاره را به مقصود نابودی بکشانند؛ درحالی که برخوردها و فعالیت های پیوسته ی آتش فشانی می توانند سطح سیاره را برای حیات آماده کنند. نظریه های متعددی درباره ی اجل سیاره […]

چرا حیات فرازمینی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد

شاید تا چند سال گذشته، حیات فرازمینی و بحث در تک آن فقط محدود به رمان ها و فیلم های علمی تخیلی مثل ET حیات. اما امروزه مناقشه به خشکی امدن قاعده این نظریه اوج پژمان و به یکی از معیارهای خطر و سناریوهای قابل پیش دماغ آینده تبدیل شده است. باتوجه به اکتشافات دو […]

چگونگی و دلیل اجل سیاره ها

اغلب سیاره ها عمری طولانی دارند؛ اما تا همیشه زنده نمی قرین. ستاره های گرسنه و همسایه های دشمن می توانند بوسیله طورکامل سیاره را به تمایل نابودی بکشانند؛ درحالی که برخوردها و فعالیت های مستمر ی آتش فشانی می توانند سطح سیاره را بخاطر حیات آماده کنند. نظریه های متعددی درباره ی مرگ سیاره […]